Good night / Noapte bună

His forehead had that coarse frown of concentration.
But his eyelids were little birds, fluttering around,
as he followed the game on his tablet, all serious and tense.
She hadn’t seen anything more beautiful.
She wanted to say something to him.
But he’d hate the word beautiful, not masculine enough.
So she flipped from side to side,
wondering how to explain it to him
in a way that would actually sound as a compliment to him.
Soon it was too late, sleep had harpooned her body,
dragging it down into the deep like a fur coat
which left her naked soul hanging on those long black eyelashes.

*

Fruntea lui încruntată era aspră de concentrare.
Dar pleoapele lui erau păsări mici, zburând de colo-colo,
pe măsură ce-și urmărea jocul pe tabletă, serios și încordat.
Ea nu văzuse niciodată ceva mai frumos.
A vrut să-i spună. Dar el
ar fi refuzat cuvântul „frumos”, insuficient de masculin.
Așa că s-a întors de pe-o parte pe alta,
întrebându-se cum să-i explice mai bine,
așa încât să-i sune și lui a compliment.
Curând, fu prea târziu. Somnul îi pescuise corpul
și i l-a tras în jos, în adânc, ca pe-o haină grea de blană,
care-i lăsa sufletul gol atârnând de genele cele negre.

(English original, Romanian translation)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: